Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_00462.jpg IMG_00293.jpg IMG_00743.jpg IMG_00095.jpg IMG_0077.jpg IMG_00101.jpg IMG_00261.jpg Img_0269_500.jpg THANH_TRA_CHIM_EN_VANG.swf Vietinfo__Lich_su_ngay_Valentine__Ngay_le_tinh_yeu.flv DI_LE_DAU_NAM_CO_NHAC1.swf Choi_nui.jpg User330419_pic551953_1255860184.jpg F_252309file.jpg Womenday.jpg IMG_9363.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cư

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thu Hương
  Ngày gửi: 19h:30' 11-11-2012
  Dung lượng: 2.6 MB
  Số lượt tải: 75
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN
  Chào mừng quý thầy, cô đến dự giờ lớp 5/2
  Môn: Địa lí
  GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : NGÔ THỊ KIÊM THẢO

  Em có nhận xét gì về dân số nước ta ?
  Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng dân
  số lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.  KIỂM TRA BÀI CŨ :
  Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
  Địa lí
  1979
  1989
  1999
  52,7
  64,4
  76,3
  Năm
  20
  40
  60
  80
  Triệu người
  Biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm
  2.Qua biểu đồ dân số Việt Nam cuûa các năm, em có nhận xét gì về sự gia tăng dân số ?
  Dân số nước ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng một triệu người.
  3.Hãy nêu hậu quả của dân số đông và tăng nhanh?
  Dân số đông và tăng nhanh gây nhiều khó khăn đối với việc đảm bảo các nhu cầu trong cuộc sống của người dân.

  Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
  Địa lí
  1.Các dân tộc:
  Các dân tộc, sự phân bố dân cư
  Câu hỏi thảo luận :
  1. Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất? Họ sống chủ yếu ở đâu? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu?
  2. Kể tên một số dân tộc ít người ở nước ta?
  Nước ta có bao nhiêu dân tộc ?
  Nước ta có 54 dân tộc
  Dân toäc naøo coù soá dân ñông nhaát? Hoï soáng chuû yeáu ở ñâu ?
  Dân tộc Kinh(Việt) có số dân đông nhất, sống tập trung ở các đồng bằng, ven biển.
  Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu ?
  Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên.
  Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
  Địa lí
  Caùc daân toäc, söï phaân boá daân cö
  1.Các dân tộc
  Người Mường
  Người Tày
  Người Tà-ôi
  Người Gia-rai
  Kinh, Hmông, Tày, Nùng, Dao, Thái, Chăm, Ba-na, Xơ-đăng, Ê-đê, Mường, Tà-ôi, Gia-rai,….
  2. Kể tên một số dân tộc ít người ở nước ta ?
  Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
  Địa lí
  Caùc daân toäc, söï phaân boá daân cö

  Tày
  Dao
  Thái
  Ê-đê
  Chăm
  Người Vân Kiều
  Mạ
  Tất cả các dân tộc đều là anh em trong đại gia đình Việt Nam.
  Kết luận: Việt Nam là nước có nhiều dân tộc. Trong đó người Kinh (Việt) có số dân đông nhất.
  Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
  Địa lí
  Caùc daân toäc, söï phaân boá daân cö
  2. Mật độ dân số:
  Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
  Địa lí
  Caùc daân toäc, söï phaân boá daân cö
  * Em hiểu thế nào là mật độ dân số ?
  Số dân
  Diện tích đất tự nhiên
  Mật độ dân số =
  Bảng số liệu về mật độ dân số của một số nước châu Á
  Qua baûng soá lieäu, nêu nhaän xeùt veà maät ñoä dân soá nöớc ta so với maät ñoä dân soá theá giới vaø moät soá nöớc ở châu AÙ?
  Maät ñoä dân soá nước ta gaáp khoaûng
  5,3 laàn maät ñoä dân soá theá giới,
  3,5 laàn maät ñoä dân soá cuûa Cam – pu – chia
  10 laàn maät ñoä dân soá cuûa Laøo
  1,8 laàn maät ñoä dân soá cuûa Trung Quoác.
  249
  3.Phân bố dân cư:
  Hình 2: Lược đồ mật độ dân số Việt Nam
  Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở các đồng bằng, ven biển và thưa thớt ở vùng núi cao.
  Quan sát lược đồ mật độ dân số, cho biết dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào và thưa thớt ở những vùng nào ?
  Dân cư tập trung đông đúc
  Dân cư thưa thớt
  Nêu hậu quả của sự phân bố dân cư không đồng đều giữa vùng đồng bằng, ven biển và vùng núi.
  Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
  Địa lí
  Caùc daân toäc, söï phaân boá daân cö
  Nơi đông dân ảnh hưởng như thế nào đến môi trường?
  Chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường ?
  Nhà nước đã và đang điều chỉnh lại sự phân bố dân cư giữa các vùng miền.
  Dân số đông ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh.
  Chúng ta cần có ý thức bảo vệ môi trường.
  Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
  Địa lí
  Caùc daân toäc, söï phaân boá daân cö

  Việt Nam là nước có nhiều dân tộc, trong đó người Kinh (Việt) có số dân đông nhất. Nước ta có mật độ dân số cao, dân cư tập trung đông đúc ở các đồng bằng, ven biển và thưa thớt ở vùng núi.Khoảng ¾ dân số nước ta sống ở nông thôn.
  Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
  Địa lí
  Các dân tộc, sự phân bố dân cư
  Bài tập: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:
  Việt Nam là nước có ........... dân tộc, trong đó người ..... …… có số dân đông nhất. Nước ta có mật độ dân số .......... tập trung đông đúc ở ...................... ....... và thưa thớt ở……… . .Khoảng 3/4 dân số nước ta sống ở………..
  nhiều
  đồng bằng, ven biển
  vùng núi
  nông thôn
  Kinh (Việt)
  cao,
  Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
  Địa lí
  Các dân tộc, sự phân bố dân cư

  Việt Nam là nước có nhiều dân tộc, trong đó người Kinh (Việt) có số dân đông nhất. Nước ta có mật độ dân số cao, dân cư tập trung đông đúc ở các đồng bằng, ven biển và thưa thớt ở vùng núi.Khoảng ¾ dân số nước ta sống ở nông thôn.
  Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
  Địa lí
  Các dân tộc, sự phân bố dân cư
  Chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em
   
  Gửi ý kiến